Xornadas de Historia Contemporánea e do Tempo Presente: A Transición Democrática, luces e sombras

Actividade de extensión universitaria para o alumnado da facultade Historia e o público en xeral no que se revisan as novas investigacións sobre a Transición Democrática en España