Peche dos centros da UVigo

Segundo o Calendario laboral do 2021, os centros, dependencias e instalacións da Universidade de Vigo permanecerán pechados nos seguintes períodos:

Do 29 ao 31 de marzo de 2021, ambos incluídos.

Do 4 ao 18 de agosto de 2021, ambos incluídos.