Sesión informativa Prácticum e TFG de Ed. Infantil e Ed. Primaria 2019/2020