Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 18/03/2022)

Nome Cargo
Prada Rodríguez, Julio Decano
Rodríguez Teijeiro, Domingo Coordinador materia Prácticas
Campos Álvarez, Xosé Ramón Representante PDI (secretario)
Rama Mosquera, Alejandro Representante estudiantado
Rodríguez Bouzas, Josefa Representante PAS

 

Funcións

Elaboración a normativa de prácticas propia do centro, planifica as prácticas, establece os criterios de adxudicación de prácticas en caso de concorrencia, aproba propostas de novos convenios de prácticas