Presedo Garazo

Profesor/a asociado/a

Área de Historia Moderna
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Historia
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 12
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 115
antonio.presedo@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Xeografía e Historia

O02G251V01904 | Historia das relixións (coordinador/a)

2º cuadrimestre

Grao en Xeografía e Historia

O02G251V01401 | Historia: Metodoloxía da historia (coordinador/a)
O02G251V01402 | Historia moderna universal (coordinador/a)

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03208 | Territorio e Paisaxe Cultural

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Luns: de 10:00 a 13:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Xoves: de 11:00 a 13:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Mércores: de 17:00 a 20:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho, n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Xoves: de 13:00 a 14:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia
– Xoves: de 18:00 a 19:00, Pavillón 2.º, andar 1.º, despacho n.º 12; https://campusremotouvigo.gal/public/942978960, Facultade de Historia

Investigación

Grupo de investigación

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Liñas de investigación

  • Historia social das élites na Galicia do Antigo Réxime
  • Cultura e mentalidades das élites na Galicia do Antigo Réxime