Vaquero Díaz

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Ciencias e Técnicas Historiográficas
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Historia
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 24
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 152
mdiaz@uvigo.es

Breve CV

Doutora en Historia pola Universidade de Vigo e licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente é Profesora Contratada Doutora na área de Ciencias e Técnicas Historiográficas na Universidade de Vigo. Imparte docencia no Grao de Xeografía e Historia (Facultade de Historia) e no Mestrado en Valoración, xestión e protección do Patrimonio Cultural. A súa investigación céntrase na transcrición e estudo da documentación galega medieval, con traballos sobre institucións relixiosas entre os que destaca a Colección diplomática do Mosteiro de San Salvador de Celanova (ss. XIII-XV), a edición do Libro das posesións do Cabido Catedral de Ourense (1453) e os dous tomos da Colección documental do Arquivo da Catedral de Ourense (888-1230) e (1231-1300).

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Xeografía e Historia

O02G251V01302 | Historia: Fontes de información en humanidades (coordinador/a)
O02G251V01305 | Paleografía (coordinador/a)

2º cuadrimestre

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03207 | Caracterización e Documentación Histórico-Artística

Investigación

Grupo de investigación

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Liñas de investigación

  • Transcrición, estudo e edición de documentación medieval galega
  • Estudo do territorio e institucións na Idade Media galega