Vaquero Díaz

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Ciencias e Técnicas Historiográficas
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Historia
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 24
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 152
mdiaz@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Xeografía e Historia

O02G251V01302 | Historia: Fontes de información en humanidades (coordinador/a)
O02G251V01305 | Paleografía (coordinador/a)

2º cuadrimestre

Máster en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural

O02M143V03207 | Caracterización e Documentación Histórico-Artística

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Martes: de 13:00 a 14:00, Pabillón 2, 1º andar – despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia
– Mércores: de 13:00 a 14:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia
– Mércores: de 16:00 a 18:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia
– Xoves: de 09:00 a 10:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Martes: de 10:00 a 12:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia
– Mércores: de 10:00 a 13:00, Pabillón 2, 1º andar, despacho 24.- https://campusremotouvigo.gal/public/594739020, Facultade de Historia

Investigación

Grupo de investigación

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Liñas de investigación

  • Transcrición, estudo e edición de documentación medieval galega
  • Estudo do territorio e institucións na Idade Media galega