Valle Abad

Investigador/a Programa Margarita Salas

Área de Arqueoloxía
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Historia
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 18
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 119
pvalle@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Xeografía e Historia

O02G251V01204 | Teoría e método da arqueoloxía

PCEO Turismo – Xeografía e Historia

O02G251V01405 | Arqueoloxía aplicada

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT)

Liñas de investigación

  • O mundo funerario durante a antigüidade e a tardoantigüidade no Noroeste peninsular
  • Novas tecnoloxías para o rexistro e análise de xacementos arqueolóxicos