Nodar Fernández

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Historia da Arte
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Historia
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 22
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 117
vnodar@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Xeografía e Historia

O02G251V01103 | Arte: Linguaxes e técnicas artísticas (coordinador/a)

2º cuadrimestre

Investigación

Grupo de investigación

Historia Medieval, Historia Moderna e Ciencias e Técnicas Historiográficas

Liñas de investigación

  • Iconografía da escultura románica das vías de peregrinación medievais
  • Arte e iconografía xacobeas
  • Arquitectura e escultura románicas da escola hispano-tolosana