Visitas de Estudos 2022/2023

Ao longo do curso organízanse diversas saídas de estudos para o alumnado relaciondas cunha ou varias materias, que poden ser dun só día (en xeral coincidindo cos venres), ou ben viaxes máis longas, dependendo do destino.

Estas saídas teñen como obxectivo complementar a teoría exposta nas aulas e relaciónanse tanto ca temática da Historia, como da Historia da Arte e da Xeografía.

O transporte e, na medida do posible, os gastos derivados son subvencionados todos ou en parte pola Facultade.

 

Visitas de estudos – 1º cuadrimestre

 

Visitas de estudos – 2º cuadrimestre

 • 03/03/2023 – Práctica de campo
 • 14/04/2023 – El Prerrománico: Santa Comba de Bande e San Miguel de Celanova
 • 21/04/2023 – Ourense Medieval
 • 21/04/2023 – A Coruña
 • 22/04/2023 – Saída de Estudos
 • 28/04/2023 – Ourense Medieval II
 • 05/05/2023 – Plástica Medieval
 • 12/05/2023 – Pontevedra – Campo Lameiro
 • 12/05/2023 – Plástica Medieval II
 • 12/05/2023 – Seminario-Conferencia (Cetra)
 • 13/05/2023 – Mariña lucense-Cova Rei Cintolo

 

Viaxes de Estudos Arqueolóxicos

Outro tipo de saídas, de tipo extraacadémico e voluntario son as “Viaxes de Estudos Arqueolóxicos” realizadas cada ano, en torno á semana do entroido e organizadas conxuntamente polo profesor de arqueoloxía, Fermín Pérez Losada, e a Delegación de Estudantes da facultade. Son viaxes autoxestionadas a países relevantes desde o punto de vista histórico, con especial interese nos vestixios arqueolóxicos.