Nivel académico Grao
Rama de coñecemento Arte e Humanidades
Tipo e modalidade de ensino Oficial (adaptada ao EEES). Presencial
Número de prazas ofertadas 10 prazas
Lingua de impartición Castelán, Galego
Cronograma de implantación No curso académico 2017/2018 implántanse 1º curso e, anualmente, nos seguintes cursos académicos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, polo que a implantación completa conclúe no curso 2022/2023.
Número de créditos ECTS 363 créditos totais:

  • 108 ECTS Formación básica: 60 Turismo + 48 X. e H.
  • 282 ECTS Obrigatorios: 144 Turismo + 138 X. e H.
  • 24 ECTS Prácticas: 12 Turismo + 12 X. e H.
  • 24 ECTS Traballo Fin de Grao: 12 Turismo + 12 X. e H.
Número mínimo de ECTS de matrícula As/os estudantes deberanse matricular a tempo completo e superar polo menos 60 créditos nos tres primeiros cursos do programa.
Duración do programa 6 cursos – 11 cuadrimestres
Datas de verificación, publicación, modificación Plan de Estudos e aprobación do título Aprobación polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo: 20/03/2017
Memoria do PCEO en Turismo e Xeografía e Historia.
Centros nos que se imparte Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo (Campus de Ourense)
Facultade de Historia (Campus de Ourense)