Saídas de estudos: Parque Natural do Monte Aloia

Xeografía aplicada: Territorio e paisaxe

Dirixida ao alumnado de 3º do Grao en Xeografía e Historia.

– Análise da formación xeomorfolóxica do relevo litoral de Galicia e a liña de costa meriodional

– Análise da paisaxe e territorio do Baixo Miño

Prazas limitada

 

PROGRAMA

9 de outubro

  • 8.00 h. Saída de Ourense
  • 19.30 h. Hora aproximada de chegada a Ourense