XORNADAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA E DO TEMPO PRESENTE. Terrorismo e política de Defensa na transición a democracia

PROGRAMA

XORNADAS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA E DO TEMPO PRESENTE. Terrorismo e política de Defensa na transición a democracia

Datas:

6 e 7 de marzo de 2023. Actividade on-line

Director: Julio Prada Rodríguez

(Universidade de Vigo)

Coordinadora:

María Concepción Álvarez Gómez

(UNED-Ourense)

 

PROGRAMA

Luns, 6 de marzo de 2023

16,15 h. Inauguración das xornadas.

16,30-18,00 horas: La política de Defensa en la larga transición militar y ante la transformación del Orden Internacional.

Carlos Alberto Bueno Fernández. Profesor de Ciencia Política e da Administración. Universidade de Granada.

18,00-19,30 horas: La boca de los fusiles. El terrorismo de extrema izquierda contra la Transición.

Víctor Aparicio Rodríguez. Instituto Valentín de Foronda-Universidade do País Vasco.

 

Martes, 7 de marzo de 2023

16,30-18,00 horas: El terrorismo de ETA durante la Transición.

Gaizka Fernández Soldevilla. Centro Memorial de Vítimas do Terrorismo.

18,00-19,30 horas: Terrorismo y violencia etnonacionalistas durante la Transición.

Pablo García Varela. Contratado posdoutoral Universidad del País Vasco-Universidade de Vigo.

Actividades de formación docente on-line: Terrorismo e didáctica da Historia.

14 horas de formación on-line.

Julio Prada Rodríguez, profesor titular de Historia Contemporánea da Universidade de Vigo.

 

Obxectivos:

Os obxectivos esenciais das Xornadas de Historia Contemporánea e do Tempo Presente pasan por achegar ao alumnado algúns dos principais debates historiográficos e liñas de investigación relacionados coa docencia da Historia Contemporánea e o Mundo Actual, tanto a nivel xeral como de Galicia.

Nesta edición propoñen un achegamento a diversos aspectos da política de Defensa na transición á democracia e á problemática do terrorismo.