Facultade de Historia

Edificio de Facultades
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 101
sdefho@uvigo.es