Conforme á Lei orgánica de universidades 6/2001, de 21 de decembro, á Lei orgánica 4/2007, de 12 de abril que modifica á anterior, aos Estatutos da Universidade de Vigo, ao Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo e demais normativas vixentes, procédese a convocar eleccións a decano/a da Facultade de Historia conforme ao calendario Anexo.

 

Calendario electoral

Proceso Data
Constitución da Xunta Electoral 10 de decembro de 2020
Acta de constitución da Xunta Electoral
Publicación dos censos provisionais 10 de decembro de 2020
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 10 ao 15 de decembro de 2020
Publicación dos censos definitivos 15 de decembro de 2020
Acta de aprobación dos censos definitivos
Prazo de presentación de candidaturas Do 15 ao 21 de decembro de 2020
Proclamación provisional de candidaturas 8 de xaneiro de 2021
Acta de proclamación provisional de candidaturas
Prazo de reclamacións ás candidaturas provisionais Do 9 ao 13 de xaneiro de 2021
Proclamación definitiva de candidaturas 14 de xaneiro de 2021
Acta de proclamación definitiva de candidaturas
Votacións I 15 de xaneiro de 2021
Votacións II (Se fose necesario) 15 de xaneiro de 2021