Administración do campus de Ourense

Nome Cargo Teléfono Email
Pilar Joga Lasala Administradora 988 387 257
Juan José Salgado González Xefe de equipo 988 368 707

 

Negociado de Asuntos Xerais

Nome Cargo Teléfono Email
M. Carmen Arribas Álvarez Xefa de Negociado 988 387 200

 

Área Académica

Área de estudos de grao

Nome Cargo Teléfono Email
Mª Carmen Fernández Contreras Xefa de área 988 387 105
Mª Dolores Domínguez Pereira Xefa de negociado 988 387 196
María Jesús Sabariz Rúa Posto base 988 387 168

 

Área de estudos de mestrado e doutoramento

Nome Cargo Teléfono Email
Elsa López Jorge Xefa de área 988 368 803
Milagros Álvarez Souto Xefa de negociado 988 368 910
Ana López Vázquez Posto base 988 368 909

 

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Elda Martiñá Pérez Xefa de área 988 387 104
Josefina Cadilla Lomba Xefa de negociado 988 368 893
Josefa Rodríguez Bouzas Xefa de negociado 988 368 890

 

Área Económica

Nome Cargo Teléfono Email
Raquel Fernández González Xefa de área 988 368 802
Omar Delgado Iglesias Xefe de negociado 988 387 282

 

Área de Servizos Xerais (Conserxaría) – quenda de mañá

Nome Cargo Teléfono Email
Juán José Lorenzo Fungueiriño T.E. de servizos xerais 988 387 101
Victor Gil Lamas A.T. de servizos xerais 988 387 101
Begoña Aguilar Carrascal A.T. de servizos xerais 988 387 101

 

Área de Servizos Xerais (Conserxaría) – quenda de tarde

Nome Cargo Teléfono Email
Manuel San Martín Outeiral A.T. de servizos xerais 988 387 101
Yolanda Lourido Rodríguez A.T. de servizos xerais 988 387 101
José Luis García Bugallo A.T. de servizos xerais 988 387 101