bannerfaihistoria 2019

Exames

Curso académico 2019/2020

Grao en Xeografía e HistoriaMateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Fundamentos de Xeografía Física 01/10/2019 | 12:00 | 0.5 24/01/2020 | 10:00 | 0.5 23/06/2020 | 10:00 | 0.5
Introdución á Etnoloxía 03/10/2019 | 10:00 | 0.5 09/01/2020 | 10:00 | 0.5 22/06/2020 | 10:00 | 0.5
Linguaxes e Técnicas Artísticas 10/10/2019 | 10:00 | 0.5 18/01/2019 - 10:00 - 0.5 25/06/2020 | 10:00 | 0.5
Inglés para Humanidades 04/10/2019 | 10:00 | 0.5 14/01/2020 | 10:00 | 0.5 26/06/2020 | 10:00 | 0.5
Historia de América Precolombina e Colonial 07/10/2019 | 10:00 | 0.5 17/01/2020 | 10:00 | 0.5 03/07/2020 | 10:00 | 0.5
Fundamentos de Xeografía Humana 11/10/2019 | 10:00 | 0.5 18/05/2020 | 10:00 | 0.5 02/07/2020 | 10:00 | 0.5
Introdución á Historiografía 09/10/2019 | 10:00 | 0.5 21/05/2020 | 10:00 | 0.5 30/06/2020 | 10:00 | 0.5
Arte Clásica 10/10/2019 | 10:00 | 0.5 26/05/2020 | 10:00 | 0.5 06/07/2020 | 10:00 | 0.5
Teoría e Método da Arqueoloxía 08/10/2019 | 10:00 | 0.5 29/05/2020 | 10:00 | 0.5 01/07/2020 | 10:00 | 0.5
Prehistoria Universal 03/10/2019 | 10:00 | 0.5 03/06/2020 | 10:00 | 0.5 29/06/2020 | 10:00 | 0.5

MateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Espazos e sociedades 01/10/2019 | 16:00 | 0.6 17/01/2020 | 12:00 | 0.6 22/06/2020 | 12:00 | 0.6
Fontes de información en humanidades 07/10/2019 | 16:00 | 0.6 10/01/2020 | 12:00 | 0.6 23/06/2020 | 12:00 | 0.6
Historia antiga universal 04/10/2019 | 16:00 | 0.6 15/01/2020 | 12:00 | 0.6 25/06/2020 | 12:00 | 0.6
Historia medieval universal 03/10/2019 | 16:00 | 0.6 20/01/2020 | 12:00 | 0.6 01/07/2020 | 12:00 | 0.6
Paleografía 07/10/2019 | 18:00 | 0.6 23/01/2020 | 12:00 | 0.6 29/06/2020 | 12:00 | 0.6
Metodoloxía da historia 04/10/2019 | 18:00 | 0.6 20/05/2020 | 12:00 | 0.6 03/07/2020 | 12:00 | 0.6
Historia moderna universal 08/10/2019 | 16:00 | 0.6 05/06/2020 | 12:00 | 0.6 02/07/2020 | 12:00 | 0.6
Historia contemporánea universal 09/10/2019 | 16:00 | 0.6 25/05/2020 | 12:00 | 0.6 26/06/2020 | 12:00 | 0.6
Historia da Arte Medieval 10/10/2019 | 16:00 | 0.6 28/05/2020 | 12:00 | 0.6 30/06/2020 | 12:00 | 0.6
Arqueoloxía Aplicada 11/10/2019 | 16:00 | 0.6 02/06/2020 | 12:00 | 0.6 06/07/2020 | 12:00 | 0.6

 


MateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Historia antiga da Península Ibérica 01/10/2019 | 16:00 | 0.7 08/01/2020 | 10:00 | 0.7 23/06/2020 | 10:00 | 0.7
Historia da arte moderna 02/10/2019 | 16:00 | 0.7 13/01/2020 | 10:00 | 0.7 02/07/2020 | 10:00 | 0.7
Historia medieval da Península Ibérica 04/10/2019 | 16:00 | 0.7 21/01/2020 | 10:00 | 0.7 30/06/2020 | 10:00 | 0.7
Prehistoria da Península Ibérica 04/10/2019 | 18:00 | 0.7 16/01/2020 | 10:00 | 0.7 25/06/2020 | 10:00 | 0.7
Xeografía aplicada: Territorio e paisaxe 01/10/2019 | 18:00 | 0.7 24/01/2020 | 10:00 | 0.7 22/06/2020 | 10:00 | 0.7
Historia contemporánea de España 09/10/2019 | 16:00 | 0.7 19/05/2020 | 10:00 | 0.7 01/07/2020 | 10:00 | 0.7
Historia da arte contemporánea 09/10/2019 | 18:00 | 0.7 22/05/2020 | 10:00 | 0.7 03/07/2020 | 10:00 | 0.7
Historia moderna de España 10/10/2019 | 16:00 | 0.7 27/05/2020 | 10:00 | 0.7 29/06/2020 | 10:00 | 0.7
Mundo actual 11/10/2019 | 16:00 | 0.7 01/06/2020 | 10:00 | 0.7 06/07/2020 | 10:00 | 0.7
Sistemas de representación xeográfica 02/10/2019 | 18:00 | 0.7 04/06/2020 | 10:00 | 0.7 26/06/2020 | 10:00 | 0.7

 


MateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Diplomática e arquivística* 01/10/2019 | 16:00 | 2.3 23/01/2020 | 12:00 | 0.6 29/06/2020 | 12:00 | 0.6
Historia de América contemporánea 08/10/2019 | 16:00 | 2.3 14/01/2020 | 12:00 | 2.1 06/07/2020 | 12:00 | 2.1
Historia antiga do NW da Península Ibérica 02/10/2019 | 16:00 | 2.3 22/01/2020 | 12:00 | 2.1 01/07/2020 | 12:00 | 2.1
Historia da arte de Galicia 03/10/2019 | 16:00 | 2.3 10/01/2020 | 12:00 | 2.1 30/06/2020 | 12:00 | 2.1
Introdución á lingua e cultura latinas  11/10/2019 | 16:00 | 2.3 13/01/2020 | 12:00 | 2.1 29/06/2020 | 12:00 | 2.1
Historia das relixións 08/10/2019 | 18:00 | 2.3 15/01/2020 | 12:00 | 2.1 26/06/2020 | 12:00 | 2.1
Historia medieval de Galicia 07/10/2019 | 16:00 | 2.3 17/01/2020 | 12:00 | 2.1 25/06/2020 | 12:00 | 2.1
Xeografía de Galicia 01/10/2019 | 12:00 | 0.5 20/01/2020 | 12:00 | 2.1 23/06/2020 | 12:00 | 2.1
Epigrafía e Numismática* 03/10/2019 | 16:00 | 0.6 15/01/2020 | 12:00 | 0.6 01/07/2020 | 12:00 | 2.1
Prehistoria do NW da Península Ibérica 07/10/2019 | 18:00 | 2.3 21/01/2020 | 12:00 | 2.1 22/06/2020 | 12:00 | 2.1
Historia contemporánea de Galicia 10/10/2019 | 16:00 | 2.3 27/05/2020 | 12:00 | 2.1 02/07/2020 | 12:00 | 2.1
Historia moderna de Galicia 02/10/2019 | 16:00 | 2.3 18/05/2020 | 12:00 | 2.1 03/07/2020 | 12:00 | 2.1
Mentalidade, identidade e cambio social* 08/10/2019 | 16:00 | 2.3 19/05/2020 | 10:00 | 0.7 06/07/2020 | 12:00 | 2.1
Historia do Poder e das Institucións* 10/10/2019 | 16:00 | 2.3 27/05/2020 | 10:00 | 0.7 26/06/2020 | 12:00 | 2.1

* Materias optativas sen docencia


Listaxe completa de exames - Curso 2019/2020


TRIBUNAIS

Tribunais Extraordinarios e de Fin de Carreira 2018/2019

 

Curso académico 2018/2019

PCEO Grao en Turismo e Grao en Xeografía e HistoriaMateria1ª ConvocatoriaConvocatoria de xullo
Fundamentos de Xeografía Humana 20/05/2019 - 10:00 - 0.5 24/06/2019 - 10:00 - 0.5
Introdución á Historiografía 30/05/2019 - 10:00 - 0.5 04/07/2019 - 10:00 - 0.5
Arte Clásica 23/05/2019 - 10:00 - 0.5 27/06/2019 - 10:00 - 0.5
Metodoloxía da Historia 29/05/2019 - 10:00 - 0.6 02/07/2019 - 10:00 - 0.6
Prehistoria Universal 27/05/2019 - 10:00 - 0.5 03/07/2019 - 10:00 - 0.5
Inglés para o turismo 22/05/2019 - 12:00 - 2.2 26/06/2019 - 12:00 - 2.5/2.6

Materia1ª ConvocatoriaConvocatoria de xullo
Introdución á Etnoloxía 08/01/2019 - 10:00 - 0.5 25/06/2019 - 10:00 - 0.5
Linguaxes e técnicas artísticas 18/01/2019 - 10:00 - 0.5 26/06/2019 - 10:00 - 0.5
Fontes de información en humanidades 10/01/2019 - 10:00 - 0.6 27/06/2019 - 10:00 - 0.6
Fundamentos de xeografía física 15/01/2019 - 10:00 - 0.5 02/07/2019 - 10:00 - 0.5
Historia antiga universal 16/01/2019 - 10:00 - 0.6 04/07/2019 - 10:00 - 0.6
Linguas estranxeiras para o turismo I: Inglés 11/01/2019 - 16:00 - 2.2 01/07/2019 - 16:00 - 1.1/1.2
Linguas estranxeiras para o turismo I: Francés 14/01/2019 - 16:00 - Sem 0.4, 0.5 05/07/2019 - 16:00 - Sem 0.3, 0.4, 0.5
Linguas estranxeiras para o turismo I: Alemán 14/01/2019 - 10:30 - Sem 0.6 05/07/2019 - 16:00 - Sem 0.3, 0.4, 0.5
Linguas estranxeiras para o turismo I: Portugués 14/01/2019 - 16:00 - Sem 0.4, 0.5 05/07/2019 - 16:00 - Sem 0.3, 0.4, 0.5