bannerfaihistoria 2019

Exames

Curso académico 2018/2019


Grao en Xeografía e HistoriaMateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Fundamentos de Xeografía Física 01/10/2018 - 10:00 - 0.5 15/01/2019 - 10:00 - 0.5 02/07/2019 - 10:00 - 0.5
Introdución á Etnoloxía 03/10/2018 - 10:00 - 0.5 08/01/2019 - 10:00 - 0.5 25/06/2019 - 10:00 - 0.5
Linguaxes e Técnicas Artísticas 10/10/2018 - 10:00 - 0.5 18/01/2019 - 10:00 - 0.5 26/06/2019 - 10:00 - 0.5
Inglés para Humanidades 04/10/2018 - 10:00 - 0.5 10/01/2019 - 10:00 - 0.5 28/06/2019 - 10:00 - 0.5
Historia de América Precolombina e Colonial 05/10/2018 - 10:00 - 0.5 11/01/2019 - 10:00 - 0.5 05/07/2019 - 10:00 - 0.5
Fundamentos de Xeografía Humana 08/10/2018 - 10:00 - 0.5 20/05/2019 - 10:00 - 0.5 24/06/2019 - 10:00 - 0.5
Introdución á Historiografía 09/10/2018 - 10:00 - 0.5 30/05/2019 - 10:00 - 0.5 04/07/2019 - 10:00 - 0.5
Arte Clásica 10/10/2018 - 10:00 - 0.5 23/05/2019 - 10:00 - 0.5 27/06/2019 - 10:00 - 0.5
Teoría e Método da Arqueoloxía 11/10/2018 - 10:00 - 0.5 29/05/2019 - 10:00 - 0.5 01/07/2019 - 10:00 - 0.5
Prehistoria Universal 03/10/2018 - 10:00 - 0.5 27/05/2019 - 10:00 - 0.5 03/07/2019 - 10:00 - 0.5

MateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Espazos e sociedades 01/10/2018 - 16:00 - 0.6 09/01/2019 - 10:00 - 0.6 24/06/2019 - 10:00 - 0.5
Fontes de información en humanidades 05/10/2018 - 10:00 - 0.6 10/01/2019 - 10:00 - 0.6 27/06/2019 - 10:00 - 0.6
Historia antiga universal 03/10/2018 - 16:00 - 0.6 16/01/2019 - 10:00 - 0.6 04/07/2019 - 10:00 - 0.6
Historia medieval universal 04/10/2018 - 16:00 - 0.6 14/01/2019 - 10:00 - 0.6 01/07/2019 - 10:00 - 0.6
Paleografía 05/10/2018 - 10:00 - 0.6 11/01/2019 - 10:00 - 0.6 03/07/2019 - 10:00 - 0.6
Metodoloxía da historia 04/10/2018 - 12:00 - 0.6 29/05/2019 - 10:00 - 0.6 02/07/2019 - 10:00 - 0.6
Historia moderna universal 08/10/2018 - 16:00 - 0.6 20/05/2019 - 10:00 - 0.6 25/06/2019 - 10:00 - 0.6
Historia contemporánea universal 09/10/2018 - 12:00 - 0.6 22/05/2019 - 10:00 - 0.6 28/06/2019 - 10:00 - 0.6
Historia da Arte Medieval 10/10/2018 - 16:00 - 0.6 30/05/2019 - 10:00 - 0.6 26/06/2019 - 10:00 - 0.5
Arqueoloxía Aplicada 11/10/2018 - 12:00 - 0.6 28/05/2019 - 10:00 - 0.6 05/07/2019 - 10:00 - 0.6

MateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Historia antiga da Península Ibérica 01/10/2018 - 16:00 - 0.7 08/01/2019 - 10:00 - 0.7 24/06/2019 - 10:00 - 0.7
Historia da arte moderna 02/10/2018 - 16:00 - 0.7 10/01/2019 - 10:00 - 0.7 26/06/2019 - 10:00 - 0.7
Historia medieval da Península Ibérica 04/10/2018 - 16:00 - 0.6 16/01/2019 - 10:00 - 0.7 28/06/2019 - 10:00 - 0.7
Prehistoria da Península Ibérica 04/10/2018 - 16:00 - 0.7 14/01/2019 - 10:00 - 0.7 05/07/2019 - 10:00 - 0.7
Xeografía aplicada: Territorio e paisaxe 01/10/2018 - 16:00 - 0.6 18/01/2019 - 10:00 - 0.7 02/07/2019 - 10:00 - 0.5
Historia contemporánea de España 09/10/2018 - 10:00 - 0.5 20/05/2019 - 10:00 - 0.7 25/06/2019 - 10:00 - 0.7
Historia da arte contemporánea 09/10/2018 - 16:00 - 0.7 22/05/2019 - 10:00 - 0.7 27/06/2019 - 10:00 - 0.7
Historia moderna de España 10/10/2018 - 16:00 - 0.7 28/05/2019 - 10:00 - 0.7 01/07/2019 - 10:00 - 0.7
Mundo actual 11/10/2018 - 16:00 - 0.7 21/05/2019 - 10:00 - 0.7 03/07/2019 - 10:00 - 0.7
Sistemas de representación xeográfica 01/10/2018 - 16:00 - 0.6 30/05/2019 - 10:00 - 0.7 04/07/2019 - 10:00 - 0.7

 


MateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Diplomática e arquivística* 01/10/2018 - 16:00 - 2.1 08/01/2019 - 10:00 - 2.1 03/07/2019 - 10:00 - 0.6
Historia de América contemporánea 05/10/2018 - 10:00 - 0.5 11/01/2019 - 10:00 - 0.5 05/07/2019 - 10:00 - 0.5
Historia antiga do NW da Península Ibérica 02/10/2018 - 16:00 - 2.1 09/01/2019 - 10:00 - 2.1 24/06/2019 - 10:00 - 0.7
Historia da arte de Galicia 03/10/2018 - 18:00 - 2.1 17/01/2019 - 12:00 - 2.1 01/07/2019 - 10:00 - 2.3
Introdución á lingua e cultura latinas   08/01/2019 - 12:00 - 2.3 03/07/2019 - 12:00 - 2.3
Historia das relixións 08/10/2018 - 16:00 - 0.6 14/01/2019 - 10:00 - 2.1 25/06/2019 - 10:00 - 0.6
Historia medieval de Galicia 05/10/2018 - 10:00 - 2.1 15/01/2019 - 10:00 - 2.1 28/06/2019 - 10:00 - 0.7
Xeografía de Galicia 08/10/2018 - 18:00 - 2.1 16/01/2019 - 10:00 - 2.1 27/06/2019 - 10:00 - 2.1
Epigrafía e Numismática* 03/10/2018 - 16:00 - 0.6 17/01/2019 - 10:00 - 2.1 01/07/2019 - 10:00 - 2.1
Prehistoria do NW da Península Ibérica 05/10/2018 - 12:00 - 2.1 18/01/2019 - 10:00 - 2.1 02/07/2019 - 10:00 - 2.1
Historia contemporánea de Galicia 10/10/2018 - 18:00 - 2.1 20/05/2019 - 10:00 - 0.7 04/07/2019 - 10:00 - 0.5
Historia moderna de Galicia 10/10/2018 - 16:00 - 0.7 23/05/2019 - 10:00 - 2.1 01/07/2019 - 10:00 - 0.7
Mentalidade, identidade e cambio social* 10/10/2018 - 18:00 - 2.1 20/05/2019 - 10:00 - 0.7 04/07/2019 - 10:00 - 0.5
Historia do Poder e das Institucións* 10/10/2018 - 16:00 - 0.7 28/05/2019 - 10:00 - 2.1 01/07/2019 - 10:00 - 0.7

* Materias optativas sen docencia


Listaxe completa de exames - Curso 2018/2019


TRIBUNAIS

Tribunais Extraordinarios e de Fin de Carreira 2018/2019


PCEO Grao en Turismo e Grao en Xeografía e HistoriaMateria1ª ConvocatoriaConvocatoria de xullo
Fundamentos de Xeografía Humana 20/05/2019 - 10:00 - 0.5 24/06/2019 - 10:00 - 0.5
Introdución á Historiografía 30/05/2019 - 10:00 - 0.5 04/07/2019 - 10:00 - 0.5
Arte Clásica 23/05/2019 - 10:00 - 0.5 27/06/2019 - 10:00 - 0.5
Metodoloxía da Historia 29/05/2019 - 10:00 - 0.6 02/07/2019 - 10:00 - 0.6
Prehistoria Universal 27/05/2019 - 10:00 - 0.5 03/07/2019 - 10:00 - 0.5
Inglés para o turismo 22/05/2019 - 12:00 - 2.2 26/06/2019 - 12:00 - 2.5/2.6

Materia1ª ConvocatoriaConvocatoria de xullo
Introdución á Etnoloxía 08/01/2019 - 10:00 - 0.5 25/06/2019 - 10:00 - 0.5
Linguaxes e técnicas artísticas 18/01/2019 - 10:00 - 0.5 26/06/2019 - 10:00 - 0.5
Fontes de información en humanidades 10/01/2019 - 10:00 - 0.6 27/06/2019 - 10:00 - 0.6
Fundamentos de xeografía física 15/01/2019 - 10:00 - 0.5 02/07/2019 - 10:00 - 0.5
Historia antiga universal 16/01/2019 - 10:00 - 0.6 04/07/2019 - 10:00 - 0.6
Linguas estranxeiras para o turismo I: Inglés 11/01/2019 - 16:00 - 2.2 01/07/2019 - 16:00 - 1.1/1.2
Linguas estranxeiras para o turismo I: Francés 14/01/2019 - 16:00 - Sem 0.4, 0.5 05/07/2019 - 16:00 - Sem 0.3, 0.4, 0.5
Linguas estranxeiras para o turismo I: Alemán 14/01/2019 - 10:30 - Sem 0.6 05/07/2019 - 16:00 - Sem 0.3, 0.4, 0.5
Linguas estranxeiras para o turismo I: Portugués 14/01/2019 - 16:00 - Sem 0.4, 0.5 05/07/2019 - 16:00 - Sem 0.3, 0.4, 0.5