Fai Historia con nós

Exames 2016-2017

Grao en Xeografía e HistoriaMateria Fin de Carreira 1ª Convocatoria Xullo
Fundamentos de Xeografía Física 10/10/2016 - 12:00 - 0.6 13/01/2017 - 10:00 - 0.5 27/06/2017 - 10:00 - 0.6
Introdución á Etnoloxía 05/10/2016 - 12:00 - 0.6 18/01/2017 - 12:00 - 0.5 05/07/2017 - 10:00 - 0.6
Linguaxes e Técnicas Artísticas 03/10/2016 - 10:00 - 0.6 09/01/2017 - 10:00 - 0.6 03/07/2017 - 10:00 - 0.6
Inglés para Humanidades 11/10/2016 - 10:00 - 2.1 11/01/2017 - 10:00 - 0.5 07/07/2017 - 12:00 - 2.1
Historia de América Precolombina e Colonial 04/10/2016 - 10:00 - 0.7 16/01/2017 - 10:00 - 0.5 28/06/2017 - 10:00 - 0.7
Fontes de Información en Humanidades* 06/10/2016 - 10:00 - 0.6 10/01/2017 - 10:00 - 0.5 29/06/2017 - 10:00 - 0.6
Introdución á Lingua e Literatura Latinas* 11/10/2016 - 10:00 - 0.6 16/01/2017 - 12,00 - 0.5 04/07/2017 - 12:00 - 0.6
Modelos de Interpretación das Soc. Preestatais* 05/10/2016 - 10:00 - 0.6 12/01/2017 - 12:00 - 0.5 30/06/2017 - 12:00 - 0.6
Fundamentos de Xeografía Humana 10/10/2016 - 12:00 - 0.6 24/05/2017 - 10:00 - 0.5 30/06/2017 - 10:00 - 0.6
Introdución á Historiografía 07/10/2016 - 10:00 - 0.6 22/05/2017 - 10:00 - 0.5 26/06/2017 - 10:00 - 0.6
Arte Clásica 10/10/2016 - 10:00 - 0.6 29/05/2017 - 10:00 - 0.5 04/07/2017 - 16:00 - 0.6
Teoría e Método da Arqueoloxía 06/10/2016 - 10:00 - 2.1 18/05/2017 - 10:00 - 0.5 29/06/2017 - 10:00 - 2.1
Prehistoria Universal 05/10/2016 - 10:00 - 0.6 26/05/2017 - 10:00 - 0.5 06/07/2017 - 12:00 - 0.6

* Materias en extinción (Plan 2009)


Materia Fin de Carreira 1ª Convocatoria Xullo
Espazos e sociedades 05/10/2016 - 12:00 - 0.7 18/01/2017 - 12:00 - 0.6 27/06/2017 - 12:00 - 0.6
Fontes de información en humanidades 06/10/2016 - 10:00 - 0.6 10/01/2017 - 10:00 - 0.5 07/07/2017 - 10:00 - 0.7
Historia antiga universal 11/10/2016 - 10:00 - 2.1 09/01/2017 - 12:00 - 0.6 26/06/2017 - 12:00 - 0.7
Historia medieval universal 03/10/2016 - 10:00 - 0.7 12/01/2017 - 10:00 - 0.6 28/06/2017 - 10:00 - 0.7
Paleografía 07/10/2016 - 12:00 - 0.7 16/01/2017 - 12:00 - 0.6 05/07/2017 - 10:00 - 0.7
Historia de América Precolombina e Colonial* 04/10/2016 - 10:00 - 0.7 16/01/2017 - 10:00 - 0.5 28/06/2017 - 10:00 - 0.7
Metodoloxía da historia 06/10/2016 - 16:00 - 0.7 23/05/2017 - 10:00 - 0.6 03/07/2017 - 10:00 - 0.7
Historia moderna universal 07/10/2016 - 16:00 - 0.7 19/05/2017 - 12:00 - 0.6 06/07/2017 - 10:00 - 0.7
Historia contemporánea universal 10/10/2016 - 12:00 - 0.7 30/05/2017 - 12:00 - 0.6 04/07/2017 - 12:00 - 0.7
Historia da Arte Medieval 03/10/2016 - 12:00 - 2.1 24/05/2017 - 10:00 - 0.6 30/06/2017 - 12:00 - 0.7
Arqueoloxía Aplicada 05/10/2016 - 16:00 - 2.1 25/05/2017 - 10:00 - 0.6 29/06/2017 - 10:00 - 2.1

* Materias en extinción (Plan 2009)


Materia Fin de Carreira 1ª Convocatoria Xullo
Historia antiga da Península Ibérica 06/10/2016 - 12:00 - 0.7 13/01/2017 - 10:00 - 0.7 29/06/2017 - 12:00 - 0.7
Historia da arte moderna 05/10/2016 - 16:00 - 2.1 09/01/2017 - 10:00 - 0.7 30/06/2017 - 10:00 - 0.7
Historia medieval da Península Ibérica 04/10/2016 - 10:00 - 0.7 10/01/2017 - 12:00 - 0.7 04/07/2017 - 12:00 - 0.7
Prehistoria da Península Ibérica 06/10/2016 - 16:00 - 0.6 17/01/2017 - 10:00 - 0.7 27/06/2017 - 10:00 - 0.6
Xeografía aplicada: Territorio e paisaxe 10/10/2016 - 16:00 - 0.7 11/01/2017 - 10:00 - 0.7 07/07/2017 - 10:00 - 0.7
Historia contemporánea de España 07/10/2016 - 10:00 - 0.6 22/05/2017 - 12:00 - 0.7 26/06/2017 - 12:00 - 0.6
Historia da arte contemporánea 10/10/2016 - 12:00 - 0.7 24/05/2017 - 12:00 - 0.7 03/07/2017 - 10:00 - 0.7
Historia moderna de España 05/10/2016 - 10:00 - 0.7 26/05/2017 - 10:00 - 0.7 06/07/2017 - 10:00 - 0.7
Mundo actual 07/10/2016 - 12:00 - 0.6 29/05/2017 - 12:00 - 0.7 28/06/2017 - 10:00 - 0.6
Sistemas de representación xeográfica 03/10/2016 - 12:00 - 0.6 19/05/2017 - 10:00 - 0.7 05/07/2017 - 12:00 - 0.6

 


Materia Fin de Carreira 1ª Convocatoria Xullo
Diplomática e arquivística 07/10/2016 - 10:00 - 0.6 18/01/2017 - 10:00 - 2.1 05/07/2017 - 10:00 - 0.6
Historia de América contemporánea 05/10/2016 - 12:00 - 2.1 09/01/2017 - 12:00 - 2.1 28/06/2017 - 10:00 - 0.6
Historia antiga do NW da Península Ibérica 06/10/2016 - 10:00 - 0.6 12/01/2017 - 10:00 - 2.1 29/06/2017 - 12:00 - 0.6
Historia da arte de Galicia 05/10/2016 - 16:00 - 2.1 11/01/2017 - 10:00 - 2.1 03/07/2017 - 10:00 - 2.1
Historia das relixións* 03/10/2016 - 12:00 - 0.7 16/01/2017 - 16:00 - 2.1 04/07/2017 - 16:00 - 2.1
Historia medieval de Galicia 03/10/2016 - 12:00 - 2.1 16/01/2017 - 10:00 - 2.1 04/07/2017 - 12:00 - 2.1
Xeografía de Galicia 11/10/2016 - 16:00 - 0.6 17/01/2017 - 12:00 - 2.1 27/06/2017 - 10:00 - 0.6
Epigrafía e Numismática* 11/10/2016 - 10:00 - 0.7 13/01/2017 - 16:00 - 2.1 26/06/2017 - 16:00 - 0.7
Historia contemporánea de Galicia 07/10/2016 - 16:00 - 2.1 18/05/2016 - 12:00 - 2.1 26/06/2017 - 12:00 - 2.1
Historia moderna de Galicia 06/10/2015 - 10:00 - 0.7 30/05/2016 - 10:00 - 2.1 07/07/2016 - 10:00 - 0.7
Mentalidade, identidade e cambio social* 07/10/2016 - 12:00 - 2.1 22/05/2016 - 10:00 - 2.1 29/06/2017 - 16:00 - 2.1
Prehistoria do NW da Península Ibérica 10/10/2016 - 12:00 - 2.1 25/05/2016 - 12:00 - 2.1 30/06/2017 - 12:00 - 2.1
Historia do Poder e das Institucións 06/10/2016 - 16:00 - 0.7 24/05/2016 - 12:00 - 2.1 06/07/2017 - 10:00 - 0.7

* Materias optativas sen docencia


Listaxe completo de exames - Curso 2016/2017


TRIBUNAIS

Tribunais Extraordinarios e de Fin de Carreira 2016/17