Composición

Cargo Nome
Presidenta Mireya Ferreiro Calvo
Vicepresidenta Virginia Núñez Remacho
Secretario Manuel García Cabo | Mónica Alejandre Ojea
Tesoureiro Alejandro Glez-Anleo Martínez
Encargado correo e redes Manuel Casanova Cudeiro
Vogais Manuel Casanova Cudeiro | Alejandro Glez-Anleo Martínez | Laura Rivera Alfaro | Lucía Rodríguez Álvarez | Iria Souto Castro

Normativa da Delegación de Estudantes

Guía do estudantado
Guía da ATIC

 

Delegados de Curso 2019-2020

Curso Delegado/a
1º Curso Víctor Pérez Guede
2º Curso Manuel Casanova Cudeiro
2º Curso Semipresencial Mireya Ferreiro Calvo
3º Curso Mónica Alejandre Ojea
4º Curso Alejandro González-Anleo Martínez

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Xestionar os seus recursos.
  • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  • Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Información de contacto

Delegación de estudantes
+34 988 387 305
dafho@uvigo.es
Blog da Delegación