Normativa da Delegación de Estudantes
Composición da Delegación de Estudantes

Guía do estudantado
Guía da ATIC

 

Delegados de Curso 2022/2023

Curso Delegado/a
1º Curso Prieto González, Samuel
2º Curso Domínguez Carrera, Lucía
Martiñá Álvarez, María
3º Curso González Jorge, David
4º Curso Nava Cuervo, Alexandra
PCEO Ribas Parcero, Andrea
Colaborador Rama Mosquera, Alejandro

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Xestionar os seus recursos.
  • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  • Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Información de contacto

Delegación de estudantes
+34 988 387 305
dafho@uvigo.es
Blog da Delegación