O documento básico do SGC implantado na Facultade de Historia é o Manual de Calidade, aprobado en Xunta ordinaria de Centro o 13 de febreiro de 2015, no cal se definen as características xerais do sistema, os requerimentos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte ou os procedementos que o desenvolven.

Manual de Calidade

Manual de Calidade Institucional

Anexos