Composición

Cargo Nome
Presidenta Mireya Ferreiro Calvo
Vicepresidenta Virginia Núñez Remacho
Secretario Manuel García Cabo | Mónica Alejandre Ojea
Tesoureiro Alejandro Glez-Anleo Martínez
Encargado correo e redes Manuel Casanova Cudeiro
Vogais Manuel Casanova Cudeiro | Alejandro Glez-Anleo Martínez | Laura Rivera Alfaro | Lucía Rodríguez Álvarez | Iria Souto Castro

Normativa da Delegación de Estudantes

Guía do estudantado
Guía da ATIC

 

Delegados de Curso 2020-2021

Curso Delegado/a
1º Curso Alexandra Vázquez Gomes
2º Curso Alexandra Nava Cuervo
3º Curso Yerai Caamaño Rodríguez
4º Curso Mireya Ferreira Calvo
PCEO Andrea Ribas Parcero

 

Funcións

As funcións da Delegación de estudantes son:

  • Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
  • Xestionar os seus recursos.
  • Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
  • Elixir os seus representantes perante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

 

Información de contacto

Delegación de estudantes
+34 988 387 305
dafho@uvigo.es
Blog da Delegación