O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Historia recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do estudantado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

A existencia do PAT supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-estudante, estudante-estudante etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

Plan de Acción Titorial do centro

 

PAT curso 2023/2024

 

Coordinación do PAT

Julio Prada Rodríguez
+34 988 387 288
jprada@uvigo.es

Cursos anteriores

Asignación de persoal titor (por curso)
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018

Asignación de persoal titor (por titores)
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Asignación de persoal titor (por estudante)
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Informe de avaliación do PAT
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015