O obxectivo deste programa é proporcionar unha formación integral en relación ao coñecemento e competencias de Patrimonio Cultural, agrupando os coñecementos de Historia, Xeografía e Historia da Arte xunto coa xestión empresarial e co aproveitamento turístico.

Esta formación correspóndese coa necesidade de especialistas dunha profesión para a que non existe unha oferta formativa tan completa en Galicia: xestor/a de patrimonio cultural.

Normativa do PCEO Turismo-Xeografía e Historia(plan a extinguir)

Normativa do PCEO Turismo-Xeografía e Historia