Coordinacións na Facultade de Historia

Coordinación Responsable
Titulación de Grao Vaquero Díaz, Beatriz
Relacións Exteriores Presedo Garazo, Antonio
Traballo Fin de Grao Prada Rodríguez, Julio
Prácticas externas Rodríguez Teijeiro, Domingo
Calidade Presedo Garazo, Antonio
Colaboradora de calidade López Díaz, María
Plan de Acción Titorial Prada Rodríguez, Julio
Enlace de Igualdade Comendador Rey, Beatriz
Divulgación e captación de estudantado Prada Rodríguez, Julio
Velasco Martínez, Luis
Estudantado con necesidades especiais (PIUNE) Rodríguez Teijeiro, Domingo