Coordinacións na Facultade de Historia

Coordinación Responsable
Titulación de Grao Beatriz Vaquero Díaz
Relacións Exteriores Susana Reboreda Morillo
Traballo Fin de Grao Julio Prada Rodríguez
Prácticas externas Domingo Rodriguez Teijeiro
Calidade Susana Reboreda Morillo
Colaborador de calidade Antonio Presedo Garazo
Plan de Acción Titorial Susana Reboreda Morillo
Enlace da Unidade de Igualdade Susana Reboreda Morillo
Estudantado con necesidades especiais Susana Reboreda Morillo