Composición
(Renovada en Xunta de Facultade o 18/03/2022)

Cargo Nome
Presidenta Prada Rodríguez, Julio
Membros PDI Barriocanal López, Yolanda
Pérez Losada, Fermín
Vaquero Díaz, Beatriz
Suplentes PDI Pérez Rodríguez, Fco. Javier
Reboreda Morillo, Susana
Uña Álvarez, Elena de
Rep. do estudantado Caamaño Rodríguez, Yerai

 

Funcións

Encárgase da avaliación das solicitudes de compensación dos estudantes de grao.