As prácticas externas curriculares están orientadas a completar e reforzar as competencias asociadas ao título. Realizaranse nun entorno laboral e profesional real relacionado con algún ámbito da Historia, da Xeografía ou da Historia da Arte, baixo a supervisión dun titor na entidade colaboradora e un titor académico na facultade.

Estas desenvolveranse en 4º curso do Grao. Non obstante, pódense pedir e realizar xa en 3º curso de Grao e solicitar no vindeiro curso a validación.

 

Prácticas Externas – Curso 2022/2023

Asignacións – Grao en Xeografía e Historia
Asignacións – Máster en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural