O Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade ten unha dobre orientación: profesionalizante e investigadora. Na súa primeira vertente, aspira a formar arqueólogos e arqueólogas que poidan desenvolver a súa labor profesional neste campo nos vindeiros anos; na segunda, dá paso ao programa de doutoramento da USC “Historia, Xeografía e Arte” ou ben ao programa de “Protección do Patrimonio cultural” da UVigo.

O máster é interuniversitario (USC e UVigo) e conta coa participación do Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC.

Memoria do título

 

Páxina web do título

 

Datos xerais do título

Denominación do título Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade
Rama de coñecemento Arte e Humanidades
Modalidade de ensino Presencial
Réxime Completo/Parcial, Formación continua
Lingua de impartición Castelán, galego
Número de prazas ofertadas 20 prazas
Número de créditos ECTS (36 OB + 18 OP + 6 PE + 9 TFM)
Duración do programa 1 curso académico
Coordinación do título (UVigo) Susana Reboreda Morillo
Centros nos que se imparte Facultade de Xeografía e Historia (USC)
Páxina web https://www.usc.es/posgrao/muarqueo//Presentacion.html
Verificación do título 18/05/2020

 

Coordinación

Susana Reboreda Morillo
Facultade de Historia
arqueoloxia@uvigo.es

Matrícula

Área de Estudos de Posgrao
988 368 803 | 988 368 910 | 988 368 909
administracionposgrao.ourense@uvigo.es