Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Formación básica 60 60
Obrigatorias 120 120
Optativas 36 54
Prácticas externas 12 12
Traballo fin de Grao 12 12
Total 240 258

 

Organización temporal do plan de estudos