Desde un coñecemento racional e crítico do pasado e presente da humanidade, o Grao en Xeografía e Historia pretende integrar e relacionar o saber destas dúas áreas da humanística con tres ámbitos xeográficos de estudo: Galicia, a península ibérica e Europa, incluíndo tamén a análise e interpretación da arte e da cultura.

Memoria do título

 

>

Folletos informativos