Inicio

 

Actos de Graduación

Consulta os diferentes Actos de Graduación na Facultade de Historia de Ourense.

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Grao semipresencial en Xeografía e Historia

A modalidade semipresencial é unha forma de facer a túa carreira a distancia. Coa axuda de materiais en liña e a obriga de realizar titorías (presenciais ou virtuais) previamente concertadas coa persoa responsable da materia, así como a asistencia ás probas de avaliación, poderás cursar os teus estudos en Xeografía e Historia sen ter que asistir todos os días de forma presencial ás aulas.

Posibilidade de asistir ás clases presenciais.
Contacto directo co profesorado responsable da materia.
Posibilidade de avaliación continua.
Posibilidade de contacto co estudantado presencial e coa Delegación de Estudantes da Facultade de Historia.
Atención personalizada.

MÁIS INFORMACIÓN