Neste apartado recóllese a documentación relativa aos procedementos máis destacados do SGC implantado na Facultade de Historia. Para unha consulta detallada, a totalidade dos rexistros xerados pola implantación e aplicación dos procedementos do SGC na Facultade de Historia están incluídos na aplicación informática de dito SGC.

Acta da Comisión de Calidade sobre a modificación do Máster en Protección do PC

Acta da Comisión de Calidade sobre a acreditación do Grao en Xeografía e Historia

Plan Anual de Mellora (PAM) – Grao en Xeografía e Historia
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011
Plan Anual de Mellora (PAM) – Máster Patrimonio
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Informe de revisión interna do seguimento de centros de titulacións oficiais de grao e mestrado
2021/2022 | 2020/2021

Informe de accións de coordinación – Grao en Xeografía e Historia
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014
Informe de accións de coordinación – Máster Patrimonio
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018

Acta de aprobación do Procedemento para o seguimento e o control da docencia
2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Plan de promoción do centro
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Informe de seguimento do plan de promoción do centro
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018

Plan de acción titorial e atención ás necesidades específicas de apoio educativo (PAT – ANEAE)
2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018

Informe de avaliación do PAT – Grao en Xeografía e Historia
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
Informe de avaliación do PAT – Máster Patrimonio
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2015/2016

Criterios de asignación das prácticas curriculares
2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Listaxes de estudantado propio seleccionado
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Listaxes de estudantado de mobilidade alleo
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Plan operativo de información pública
24/04/2020 | 14/05/2019 | 04/05/2018 | 18/05/2017 | 25/05/2016

Seguimento da información pública
16/03/2022 | 05/02/2021

 

Informe de resultados de satisfacción propios da Facultade de Historia
2021/2022 | 2020/2021

Proposta PAESU Facultade de Historia
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

PAESU Facultade de Historia
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Ficha técnica do deseño da actividade de avaliación:
Ficha 1
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017
Ficha 2
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017
Ficha 3
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2016/2017

Informe de resultados do PAESU
2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Informe de seguimento do PAESU
2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Valoración de satisfacción do PAESU
2018/2019 | 2017/2018

 

Identificación das necesidades de PAS do centro
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018

Identificación das necesidades de formación do PAS do centro
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018

Listaxe de accións formativas derivadas das necesidades detectadas
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018

Ficha de programa/actividade de formación

 

Criterios para seleccionar os recursos materiais e os provedores/as

Ficha de solicitude para a dotación de recursos con xustificación
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

Necesidades de recursos e servizos
2019/2020

 

Plan de actuación dos servizos permanentes do centro
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018

Informe de xestión dos servizos contratados
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018